Get Adobe Flash player
Pozrite si záverečný účet obce za rok 2019 v sekcii Obecné informácie. V sekcii Predaj obecného majetku – Predaj pozemkov v lokalite IBV Peklo II je zverejnený zámer predaja pozemkov v lokalite IBV Peklo II, spôsob predkladania žiadosti o kúpu pozemku, formulár žiadosti o kúpu pozemkov a návrh kúpnej zmluvy.
ID : LB4084653

Noblesa

User Inzercia      Posted Date      Hit Counter 2026

Noblesa

Noblesa

  • cena
    Cena dohodou

Popis

Noblesa - Svadobná agentúra

Lucia Vachová

Čáčov 103, 905 01 Senica

Tel.: 0902/553 434

www.noblesa.sk    

info@noblesa.sk