Get Adobe Flash player

Hlásenie miestneho rozhlasu

Užívateľské hodnotenie: / 32
SlabéDobré 

Kontajnery pri cintoríne

Žiadame obyvateľov, aby do konatajnerov umiestnených pri cintoríne a v areáli cintorína nehádzali odpad z domácností, nakoľko sú tieto kontajnery určené na cintorínsky odpad.

PRERUŠENIE PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY

Oznamujeme zákonným zástupcom detí, že z dôvodu rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Senici, bude v Materskej škole v Petrovej Vsi s okamžitou platnosťou prerušená prevádzka do 24. 10. 2020 vrátane školskej jedálne. Z tohto dôvodu žiadame zákonných zástupcov detí, ktoré navštevujú Školský klub detí v Základnej škole Petrova Ves, aby deťom zabezpečili dostatok jedla.

Ponuka práce

RD Petrova Ves príjme pracovníka do živočíšnej výroby - zásobovača na stredisko Unín. Požiadavka: vodičský preukaz skupiny T. Bližšie informácie: 0905 500 307 alebo 0908 550 284.

Zhromaždisko konárov

Upozorňujeme občanov, že zhromaždisko konárov nachádzajúce sa pri futbalovom štadióne, nie je určené na zhromažďovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, trávy, pilín, hydiny, kuchynského odpadu a iného odpadu.

Odstránenie/okliesnenie stromov, drevín - Západoslovenská distribučná, a. s.

Západoslovenská distribučná, a. s. si Vás dovoľuje osloviť s výzvou na odstránenie, resp. okliesnenie stromov, drevín a iných porastov, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch vo Vašom vlastníctva a ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení.

V prípade ak stromy, dreviny a iné porasty nebudú odstránené do termínu začatia prác, Západoslovenská distribučná, a. s. Vám oznamuje, že majú právo na odstránenie alebo okliesnenie týchto stromov a porastov.

Údržba bude vykonaná podľa potreby Západoslovenskej distribučnej, a. s.

 

Komentárov 

 
0 # obec 2020-07-27 08:32
.
 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre