Get Adobe Flash player
V sekcii verejné obstarávanie - Výzva na predkladanie ponúk na stavebné úpravy na požiarnej zbrojnici

Hlásenie miestneho rozhlasu

Užívateľské hodnotenie: / 30
SlabéDobré 

19. 09. 2019

Kultúrny klub Petrova Ves oznamuje, že odchod autobusu na púť do Medugorje bude v nedeľu 22. 09. 2019 o 18.00 hod od nákupného strediska COOP Jednota.


Obvodný lekár v Uníne MUDr. Landl oznamuje, že od 16. 09. 2019 do 27. 09. 2019 nebude ordinovať na ambulanciách v Uníne. Zástup pre dospelých MUDr. Uhlíková, zástup pre deti MUDr. Dugová v Holíči. Zdravotná sestra bude na ambulancii prítomná v obvyklom čase.


V nedeľu 22. 09. 2019 bude súčasťou sv. omše aj POĎAKOVANIE ZA ÚRODU. K tomuto sviatku bude prispôsobená aj výzdoba kostola. Prosíme občanov, aby sa predstavili s plodmi zo svojich záhrad. Svoju vypestovnú úrodu ovocia a zeleniny môžete priniesť do kostola v piatok 20. 09. 2019 po sv. omši, kedy sa bude robiť výzdoba kostola.

30. 08. 2019

Vážení občania, v súčasnej dobe boli občanmi nahlásené pohyby neznámych, podozrivých osôb po obci. Žiadame občanov, aby boli obozretní, zamykali svoje obydlia a nevpúšťali do domu neznámych ľudí pod rôznymi zámienkami, príp. aby nahlásili pohyb neznámych a podozrivých osôb na polícii.


Žiadame občanov, aby zelený a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad nevyvážali k cintorínu, za svoje domy, záhrady a na iné verejné priestranstvá obce. V zmysle zákona o odpadoch sme povinní tento odpad zhodnocovať kompostovaním vo svojich záhradách.

·Â Â Â Â Â Â  Cez domové kanalizačné prípojky sa majú do verejnej kanalizácie vypúšťať výlučne len splaškové vody zo sociálnych zariadení, drezov a kúpeľní.  Zvyšky jedál, šupky a odrezky zo zeleniny a ovocia treba  v zmysle zákone o odpadoch zhodnocovať ako bioodpad  kompostovaním.  Kuchynské oleje, treba odovzdať na zbernom mieste obecného úradu. 

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre