Get Adobe Flash player

Novinky

mj_2014_001
s1660087

Oznam verejnej konzultácie

 

Návrh výzvy pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 – verejná konzultácia

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR iniciuje verejnú konzultáciu k základným parametrom pripravovanej výzvy pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Návrh výzvy vychádza z platného znenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, reflektuje nastavenie jeho cieľov, ako aj aktuálny stav disponibilných zdrojov programu, keďže legislatíva EÚ pre Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ v budúcom programovom období, resp. prechodnom období je zatiaľ vo fáze prípravy. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR si váži záujem odbornej verejnosti a s cieľom pripraviť výzvu tak, aby vyvolala čo najväčší záujem poľnohospodárov o získanie investičnej podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, sa obracia najmä na zástupcov beneficientov, aby predložili svoje odborné stanoviská k základným podmienkam pripravovanej výzvy. Verejná konzultácia je otvorená do 30.9.2020.

 

Adresa na zaslanie stanovísk:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. " target="_blank" rel="noopener" style="box-sizing: inherit; color: rgb(252, 103, 34); text-decoration-line: underline;"> Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . V prípade otázok je možné sa obrátiť na regionálne antény Národnej siete rozvoja vidieka, ktoré pôsobia v každom kraji – kontakty tu: http://www.nsrv.sk/?pl=3 

 

Informácie pre verejnosť

 

Opatrenia pre hromadné podujatia

Opatrenia - zákaz návštev

 

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Podrobnosti k vyhláseniu voľby hlavného kontrolóra

 

 

Obchodná verejná súťaž

 

,,Obec Petrova Ves vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž č. 1/2020 a Obchodnú verejnú súťaž č. 2/2020  o najvýhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov vo vlastníctve obce Petrova Ves. Vyhlásenie OVS, podmienky OVS spolu so žiadosťou sú zverejnené v sekcii Predaj obecného majetku – obchodná verejná súťaž.“ 

Pozvánka na OZ

Starosta obce P e t r o v a    V e s

z v o l á v a 

zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na  

09. septembra 2020, t. j. streda o  18.00 h

v Kultúrnom dome v Petrovej Vsi.

P R O G R A M :

 

Oznamy MŠ

 

Prevádzka v MŠ v novom školskom roku začína dňa 2. 9. 2020 (t.j. v stredu ) o 7.00 hod.

Slávnostné otvorenie nového školského roka štylizované do rozprávkového sveta víly Elly bude z dôvodu pandémie COVID 19 len interné, realizované v triedach, bez účasti rodičov. 
loader

logo partnerstvo 


 Predpoveď počasia

Anketa
V našej dedine sa koná v poslednom čase dosť akcií. Chýbajú Vám nejaké?
 
Vývoz popolníc v roku 2020

22.01. 19.02. 18.03.  15.04. 
13.05.  10.06.  08.07.  05.08. 
02.09.  30.09.  28.10. 25.11.
23.12.  
Plasty  a papier
30.01. 20.02. 19.03. 23.04.
21.05. 18.06. 16.07. 13.08.
24.09. 29.10. 26.11. 17.12.

 

Prihlásenie
Kto je online
Máme online 6 hostí 
Štatistiky
Členovia : 99
Článkov : 765
Webové prepojenia : 15
Počet zobrazení obsahu : 1399974